Gepost op

Kloppen de cijfers van de Eetmeter?

Studenten vroegen zich af of de getallen uit de Eetmeter wel kloppen. Als de macronutri?nten handmatig worden berekend komen er andere getallen uit dan de Eetmeter aangeeft.?Behalve koolhydraten, vet, eiwit en alcohol wordt ook de energie uit vezels, polyolen en organische zuren meegerekend om tot totaal energie te komen.?Om deze reden is het totaal aantal calorie?n dus hoger dan de optelsom van vet, eiwit en koolhydraten.

In NEVO wordt sinds 2011 ook de energie uit voedingsvezel en organische zuren in de berekening van het energiegehalte van het voedingsmiddel meegenomen. Eerder werd er van uitgegaan dat voedingsvezel geen energie levert omdat het niet wordt verteerd. Uit onderzoek is gebleken dat circa 70% van de voedingsvezels in de dikke darm worden gefermenteerd, waarbij energie vrijkomt. In de EU-verordening wordt uitgegaan van een gemiddelde hoeveelheid van 8 kJ (2 kcal) per gram voedingsvezel, ongeacht het type vezel.?Voor organische zuren wordt in de EU-verordening uitgegaan van een gemiddelde hoeveelheid energie van 13 kJ of 3 kcal per gram, ongeacht de soort organisch zuur (13).

Een en ander staat uitgelegd op pagina 14 van dit document.

 

Facebooktwitterlinkedin
Gepost op

Afschrijven op bedrijfsmiddelen

In je begroting zul je ook middelen opnemen die je koopt om een aantal jaren te gebruiken, bijvoorbeeld een pc of laptop. Dan kan het zijn dat je die niet in ??n keer op je jaarafrekening zet als je het middel koopt, maar erop afschrijft. Dit kun je alleen doen als het middel noodzakelijk is […]
This post is only available to members.
Gepost op

De Wet AVG

In 2018 is de nieuwe Wet AVG van kracht geworden. Die is bedoeld om de bescherming van persoonsgegevens te borgen. Persoonsgegevens zijn gegevens die (direct of indirect) te herleiden zijn tot een specifiek individu, denk aan: NAW-gegevens, zakelijke contactgegevens, leeftijd, geslacht, bankgegevens, maar ook foto?s, videobeelden en IP-adressen. Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt valt onder […]
This post is only available to members.
Gepost op

Vitamine D in volle melk?

Een student merkte op dat in volle melk volgens de NEVO-tabel geen vitamine D zit en in een antwoord op een multiple choice vraag in het goede antwoord wel stond. Ik (Liesbeth) vroeg dat aan ervaren di?tisten en die dachten ook dat er vitamine D in volle melk zit. Ook zagen we dat online staan https://www.zuivelonline.nl/gezondheid/wat-zit-er-in-zuivel/vitamines/?Ik benaderde het RIVM om te vragen of de gegevens in de NEVO-tabel wel correct waren.

Het antwoord van het RIVM is:

Er staan inderdaad heel andere getallen op zuivel-online, maar ik zie niet wat de bronnen zijn van deze getallen. Ik heb vroeger ook geleerd dat er vit D in volle melk zat, maar in de NEVO zie je dat inderdaad praktisch niet terug. Er zit in kaas en boter wel vit D maar niet zo veel als op de website van zuivelonline staat aangegeven.

Als je in nevo-online op de i klikt voor het voedingsmiddel dan krijg je de details van dat voedingsmiddel te zien en zo wordt duidelijk dat de bron van het vitamine D-getal bij melk volle vit D3 gebaseerd is op een analyse uit 2009.

We hebben eerder van iemand anders dezelfde vraag gekregen. Mijn collega heeft toen dieper uitgezocht welke gegevens we over vitamine D in de volle melk hebben:

  • De gegevens in NEVO over vitamine D3 van volle en halfvolle zijn afkomstig van analyses uitgevoerd in 2009. Elk geanalyseerd monster bestond uit een mengsel van in het totaal 6 pakken gepasteuriseerde melk, van 3 verschillende merken (Friesche Vlag, AH en C1000). Het analysegehalte was bij volle en hv melk 0 mug D3/100g.
    Het vitamine D3 gehalte van rauwe melk is minder recent geanalyseerd. Dit is afkomstig uit analyses uit 1990, waarvan onbekend is waar het geanalyseerde monster uit heeft bestaan. In het originele analyserapport wordt gemeld dat het gehalte minder was dan 5 IE vitamine D3/100g (1 IE =1 IU= 0,025 mug). Het gehalte lag kennelijk onder de detectiegrens, waardoor het precieze gehalte niet bekend is.
  • Het gehalte aan 25-hydroxy vitamine D is in 2015 berekend op basis van literatuur en het vetgehalte is het betreffende voedingsmiddel. Dit gehalte is 0,011 mug/100g voor volle melk, 0,012 mug/100 g voor rauwe melk en 0,008 mug/100g voor halfvolle melk. Aangezien vitamine D in NEVO-online met 1 cijfer achter de komma wordt weergegeven, zijn deze gehaltes afgerond dus 0.
  • Vitamine D totaal in NEVO bestaat uit de optelling van D3 en 25-hydroxy vitamine D.

Wij gaan er vanuit dat er een goed getal in onze NEVO-tabel staat.

Facebooktwitterlinkedin
Gepost op

Voeding Nu: is koolhydraatarm de oplossing?

Als je media volgt zou je denken dat koolhydraatarme voeding de oplossing is voor veel gezondheidsproblemen en ook voor overgewicht. Dat ligt wat genuanceerder. In dit artikel kun je dat lezen dat keuzes die niet aansluiten bij de adviezen van de Gezondheidsraad niet slim zijn voor je gezondheid. Het gaat niet zozeer om minder koolhydraten maar om een ?betere kwaliteit. Dus minder snoep/koek en meer volkorenproducten.

Leende Liesbeth Oerlemans VNU

Een wat uitgebreidere versie kun je hier lezen.

Facebooktwitterlinkedin
Gepost op

Hoe lees je een etiket?

In de brochure Hoe lees ik een etiket van het Directoraat-Generaal Gezondheid en Consumentenbescherming van de Europese Commissie uit 2007 lees je hoe je de informatie op etiketten voor levensmiddelen kan interpreteren. Je vindt er ook een overzicht in van veel voorkomende E-nummers of voedseladditieven.
This post is only available to members.