Gepost op

De Wet AVG

In 2018 is de nieuwe Wet AVG van kracht geworden. Die is bedoeld om de bescherming van persoonsgegevens te borgen. Persoonsgegevens zijn gegevens die (direct of indirect) te herleiden zijn tot een specifiek individu, denk aan: NAW-gegevens, zakelijke contactgegevens, leeftijd, geslacht, bankgegevens, maar ook foto?s, videobeelden en IP-adressen. Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt valt onder […]
This post is only available to members.